Laki-ja asianajotoimistoille

Kaavoihin ja niiden tausta-aineistoon perehtymien ja mahdollinen lisämateriaalin tuottaminen vievät paljon aikaa, joten työläät kaavoitusasiat saattavat merkitä suuria kustannuksia asiakkaalle. Tämän vuoksi moni yksityishenkilö jää ilman tarvitsemaansa apua.  Teettämällä merkittävä osa työstä asianajotyötä edullisemmalla veloituksella on mahdollista pienentää kuluja. Voin myös tehdä maastotyötä edellyttäviä, maisemaan liittyviä lausuntoja.

Stressaavassa elämäntilanteessa oleva asiakas hyötyy siitä, että hänellä on tukihenkilö. Tukihenkilö voi keskustella alustavasti tulevasta toimeksiannosta ja hankkia ja järjestää aineistoa valmiiksi, jotta pääset tekemään nopeasti ammattityötä. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla mukana koko prosessin ajan. 

On vähäisiä töitä, jotka mielellään delegoit pois. Haluaisit kuitenkin auttaa asiakasta tilanteessa, jossa ei ole mielekästä ottaa työtä vastaan. Tällöin voit kertoa mahdollisuudesta pyytää apua minulta.

Lue palveluista

Yksityisille

Monipuolista lakiapua yksityisille.

Laki- ja asianajotoimistoille

Palvelut laki-ja asianajotoimistoille.

Kunnille ja rakennuttajille

Palvelut kunnille ja rakennuttajille.